Yöresel Meyvelerin Kurutulma Projesi

Rize ilinde gerçekleştirilecek bu proje ile, tarımdan elde edilen gelirin artmasına katkıda bulunarak bölgede istihdam sağlanması, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması ve böylece bölgeden göçlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Projenin özel amacı ise, Talep olmadığından yöredeki meyve ağaçlarından toplanmayıp dökülen çeşitli meyvelerin (demir elma, hurma, bal armut, haçacur (Hemşin armudu), kara yemiş, eğri sap armudu, Rize yabanisi, buğday eriği ve kavun armudu) ve kivinin toplanarak tünel kurutma ile kurutulması ve paketlenerek pazarlanması ile mevcut yöresel meyve üretim sisteminden gelir elde edilmesi ve yöresel meyvelerin basında tanıtımının yapılarak, çok fazla bilinmeyen bu meyvelerin tanıtımının yapılmasıdır. Meyvelerin toplanıp kurutulması ile ürünlere ekonomik değer kazandırılacak ve ürünlerin pazarlanma olanağı artacaktır. Ayrıca, meyvelerin toplanması, kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanmasında ihtiyaç duyulacak işgücü nedeniyle yörede istihdam yaratılacaktır. Bunlara ek olarak, bütün bu işlemlerde kadınlara da istihdam yaratıldığı takdirde, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları sağlanarak, sosyal açıdan güçlenmelerine katkıda bulunulacaktır.

 

Son yıllarda tarım ürünlerinin dış ticareti giderek işlenmiş ürünlere doğru kaymaktadır. Örneğin, 1960’lı yıllarda tarımın toplam ihracat içindeki payı % 80’lerde iken, sanayileşme ile işlenmiş tarım ürünleri ticareti önem kazanmaya başlamış bu oran giderek düşmüştür. Önerilen proje ile, hızla gelişen hazır gıda endüstrisinin hammaddelerinden olabilecek meyvelerin yurt içi ve yurt dışındaki potansiyelini değerlendirebilmek için uluslararası piyasalarda istenen kalite ve standartlarda kurutma işlemi gerçekleştirebilecek bir sistem kurulması hedeflenmiştir. Kurutulacak meyveler hiçbir müdahale olmaksızın tamamen doğal ortamda yetiştiklerinden birer organik tarım ürünü olacakları için, ürünün katma değeri daha yüksek olacaktır. Bilindiği gibi organik tarım; üretimde kimyasal girdi ve ilaç kullanmadan yönetmelikler çerçevesinde izin verilen girdilerin kullanımı ile yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim sistemidir.
Tarımsal ürünler çok eskilerden beri güneş enerjisiyle açıkta kurutulmakta birlikte, kurutma kontrolsüz olup, çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Her şeyden önce ürünlerin güneşte açıkta kurutulması, hijyen açısından doğru değildir. Proje kapsamında kurulacak olan sistemde fanlar aracılığı ile sağlanan zorlanmış taşınılma ısı aktarımı sayesinde kurutma süresi azaltılarak küf ve aflatoksin riski ortadan kaldırılacaktır. Kurutma kapalı bir ortamda yapılacağından kurutulan ürünün toz, toprak, böcek, vb. dış etmenlerle kirlenmesi de engellenmiş olacaktır. Endüstride kullanılan kurutma sistemleri 90oC’lere varan yüksek ısı kullanmaktadırlar. Bu da kurutulmuş gıdalarda besin değeri, aroma ve renkten kaynaklanan kalite kaybına ve kuruma yüzeyinin sertleşmesi sorununa yol açmaktadır. Projede önerilen kurutma sistemi ile kurutma havasının sıcaklığı 45-55oC civarında olacağından, bu tür sorunlarla karşılaşılmayacaktır.

 Beklenen Sonuçlar

 1. Bölgede toplanmayıp dökülen meyvelerin, tünel kurutma sistemi ile kurutularak değerlendirilmesi
 2. Yöresel meyvelerin işlendikten sonra pazarlama olanağının artması
 3. Çiftçilerin meyve toplama ve değerlendirmede bilinçlenmesi
 4. Yöre halkına istihdam yaratılması
 5. Yörenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması

    6. Yöreden göçlerin önlenmesine katkıda bulunulması

Temel Faaliyetler
 1. Proje hazırlık aşaması
 2. Tünel kurutma ve paketleme pilot tesisinin kurulması
 3. Kurutma ve paketleme tesisinde görev alacak personelin seçimi ve eğitimi
 4. Meyvelerin tünel kurutma ile kurutulması ve paketlenmesi
 5. Meyve toplama ve kurutma yöntemlerinin çiftçilere gösterilmesi ve seminer verilmesi
 6. Yöresel meyvelerin tanıtılması faaliyetleri

   7.   Proje kapanış aşaması                                                                                                                
 
  Ana Sayfa